114,846 Reputation

20 yesterday
20 2 days ago
35 Aug 8
50 Aug 7
120 Aug 6
120 Aug 5
215 Aug 4
233 Aug 3
20 Aug 1
20 Jul 31
10 Jul 29
10 Jul 28
30 Jul 26
10 Jul 24
0 Jul 23
20 Jul 22
10 Jul 21
20 Jul 20
25 Jul 19
15 Jul 18
30 Jul 17
40 Jul 16
20 Jul 15
45 Jul 13
10 Jul 12
10 Jul 11
30 Jul 10
20 Jul 9
10 Jul 8
10 Jul 7