47,920 Reputation

5 today
2 2 days ago
5 Aug 20
35 Aug 19
10 Aug 17
15 Aug 16
20 Aug 15
0 Aug 14
20 Aug 13
35 Aug 12
30 Aug 10
20 Aug 9
150 Aug 8
200 Aug 7
230 Aug 6
30 Aug 5
10 Aug 4
30 Aug 3
35 Jul 31
20 Jul 30
47 Jul 29
25 Jul 28
35 Jul 27
195 Jul 26
200 Jul 25
150 Jul 24
10 Jul 23
10 Jul 19
25 Jul 16
17 Jul 15