18,489 Reputation

5 today
130 yesterday
97 2 days ago
5 Aug 13
15 Aug 12
5 Aug 9
5 Aug 5
5 Jul 27
20 Jul 14
10 Jul 11
15 Jul 8
10 Jul 2
27 Jul 1
10 Jun 29
15 Jun 27
5 Jun 26
20 Jun 25
5 Jun 22
5 Jun 20
20 Jun 19
5 Jun 18
22 Jun 17
40 Jun 16
10 Jun 14
15 Jun 13
21 Jun 11
82 Jun 10
15 Jun 4
5 Jun 3
5 Jun 1